หากคุณกำลังมองหาทัวร์ราคาถูกที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของคุณ คลิกเลย วินนิ่งทัวร์ ทัวร์ลาวใต้
เปิดเวบเมื่อ 11/08/2553
ปรับปรุงเวบเมื่อ 27/02/2019
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 32


ทัวร์ลาวใต้
กับวินนิ่งทัวร์ ชัวร์แน่นอน

รถตู้เช่า เช่ารถตู้ รถตู้ให้เช่า ไทยโฮสคลับ ™ บริการ เว็บโฮสติ้ง จดโดเมน ราคาถูก คุณภาพสูง ! มีหมอดู หมอดูแม่นๆ อ.รวีโรจน์ T.080-515-7766 ดำน้ำ เกาะทะลุ ตกหมึก ที่พัก จ.ประจวบ

ทัวร์ลาวใต้ กับวินนิ่งทัวร์ ชัวร์แน่นอน

สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> เที่ยวพม่า

เที่ยวพม่า

เที่ยวพม่า 4 วัน 3 คืน
ย่างกุ้ง – พระธาตุอินทร์แขวน – ชเวดากอง –หงสาวดีย์
เดินทางด้วยเครื่องบิน ราคา 21,900/ท่าน


วันที่ 1 สุวรรณภูมิ-ย่างกุ้ง-หงสาวดีย์-ไจ๊ก์ทีโย

05.40 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ
07.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยเที่ยวบินแอร์เอเซีย
08.30 น. ถึงสนามบิน เมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง นำคณะเดินทางเข้าสู่เมือง หงสาวดี หรือ บาโก (bago) สัญลักษณ์หงส์ตัวเมืยยืนอยู่บนหลังหงส์ตัวผู้ สัญลักษณ์เมืองหลวงเก่าของขอมโบราณ อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ต่อด้วยการเข้านมัสการ เจดีย์ชเวมอดอร์ คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุด ของเมืองหงสาวดีย์ จากนั้นนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ที่ได้สร้างจำลองจากรากฐานเดิม มีบัลลังก์และสิ่งของเครื่องใช้ทุกอย่างเป็นสีทองเหลือง
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (1) ณ ภัตาคาร KYAW SWA เมืองบาโก เสร็จแล้วนำท่านสู่เมือง ไจก์ทีโย ต้องเปลี่ยนรถขึ้นเขาควรเตรียมเสื้อผ้าสำหรับ 1 ชุดใส่กระเป๋าใบเล็ก ระหว่างทางขึ้นเขาเราสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงาม ขึ้นไปได้สักพักต้องเปลี่ยนจากรถเป็นนั่งเสลี่ยงต่อ สัมผัสบรรยากาศไปอีกแบบถึงยอดเขา ชม พระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งเป็นก้อนหินที่มีขนาดใหญ่มหิมาตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่มองดูแล้วเหมือนจะตกลงไปด้านล่างได้ทุกขณะ มีสีทองเจิดจ้าตัดกับสีฟ้าอมส้มของท้องฟ้าเป็นฉากหลัง
18.30 น. รับประทานอาหารค่า (2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม KYAITHIYO

วันที่ 2 หงสาวดีย์-ย่างกุ้ง

06.00 น. อรุณสวัสดิตอนเช้า ชมพระอาทิตย์ทอแสงลอดผ่านมหเจดีย์ยามเช้าสวยงามจับใจ รับประทานอาหารเช้า (3) เก็บสัมภาระเตรียมเดินทางลงจากเขา เดินทางกลับถึงเมืองหงสาวดี นมัสการพระพุทธไสยาสน์ ชเวเลยอง ซึ่งเป็นพระนอนที่สวยที่สุดในพม่า มีสินค้าพื้นเมืองจำหน่ายราคาถูก เช่น เสื้อผ้าทอมือ ไม้แกะสลัก ฯลฯ แล้วแวะชมพระเจดีย์ไจ๊ก์ปุ่น ที่สร้างโดยสี่สาวพี่น้องได้สร้างขึ้นเพื่อแทนตนเอง และได้มีการสาบานตนว่าจะไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ มีเรื่องเล่าและประวัติมากมาย
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (4) ออกเดินทางไปยังกรุงย่างกุ้ง ชมพระเจดีย์โบตาทาวน์ ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุ ก่อนที่จะนำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง ระหว่างทางแวะขอพรต่อเทพทันใจ ที่ผู้คนเลื่อมใสศรัทธามาก เข้านมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เป็นเจดีย์ที่สวยงามที่สุดในโลก ยอดเจดีย์ประดับด้วยทองคำแท้และอัญมณีที่ล้ำค่ามากมายจนแทบประเมินค่าไม่ได้
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (5) เข้าที่พัก DRAND PLAZA ROYAL HOTEL กรุงย่างกุ้ง

วันที่ 3 ย่างกุ้ง-สิเรียม

07.00 น. อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหาร (6) นำท่านออกเดินทางสู่เมืองสิเรียม ชมความงามของสองสายน้ำมีแม่น้ำย่างกุ้งที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำอิระวดี ที่เกาะกลางน้ำ ท่านจะได้ชม พระเจดีย์เยเลพญา
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (7) แล้วออกเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง ถึงกรุงย่างกุ้งนำคณะเข้าชมพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี เป็นพระที่ตาสวยที่สุดในพม่า จากนั้นชม วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว ซึ่งได้��ำลองมาจากประเทศอินเดีย เป็นองค์เเดียวกับที่อัญเชิญมาที่ พุทธมณฑล จ. นครปฐม จากนั้นชมเจดีย์ กาบาเอ เจดีย์ทรงกลมสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ชำระ พระไตรปิฎก และประชุมสงฆ์โลก ต่อด้วยการช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต หรือตลาด โบโจ๊ก เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีสินค้าให้เลือกหลากหลายชนิด อาทิ เช่น อัญมณี เครื่องเงิน งานฝีมือสวยงามและราคาถูก ผ้าโสร่งหญิงชายที่มีความสวยงาม ฯลฯ จากนั้นไปชมทะเลสาบหลวง ชมเรือการะเวกที่สร้างเลียบแบบเรือกัญญา ส่วนหัวเรือเป็นนกการะเวก ที่เป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ สามารถมองเป็นเจดีย์ชเวดากอง ถูกขับด้วยไฟกลางคืนโดเด่นสวยงามยิ่งนัก

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (8) ที่ภัตคารการะเวก (แบบบุฟเฟ่ต์)พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่า เข้าที่พัก GRAND PLAZA PARK ROYAL HOTEL

วันที่ 4 ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ

07.00 น. อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหาร (9) ออกเดินทางไปสนามบิน เมกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง
08.30 น. เครื่องบินออกมุ่งหน้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ
10.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางกลับพร้อมความประทับใจจากทีมงาน

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน 2 ท่าน/ห้อง
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่ารถที่ใช้เดินทางในพม่า
ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
วงเงินประกันท่านล่ะ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
ค่าวีซ่าเข้าประเทศพม่า
ค่าไกด์ท้องถิ่น

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าทริปไกด์


ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน
ราคา 15,900.00
Availability : Out of Stock
 
รหัสสินค้า : 000018
ย่างกุ้ง หงสาวดี ชะเวดากอง อินท์แขวน
  Tell a Friend


Total: 1: