เปิดเวบเมื่อ 11/08/2553
ปรับปรุงเวบเมื่อ 18/01/2563
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 32
ทัวร์ลาวใต้ กับวินนิ่งทัวร์ ชัวร์แน่นอน

รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> ทัวร์เวียดนาม >> เที่ยวเวียนดามใต้ 4 วัน 3 คืน โดยเครื่อง

เที่ยวเวียนดามใต้ 4 วัน 3 คืน โดยเครื่อง - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
เที่ยวเวียนดามใต้ 4 วัน 3 คืน โดยเครื่อง
  Tell a Friend

เที่ยวเวียนดามใต้ 4 วัน 3 คืน โดยเครื่อง

รหัสสินค้า: 000019
ราคา: 13,700.00 บาท
รายละเอียด:

เที่ยวเวียดนามใต้ 3 เมืองแห่งมนต์เสน่เวียดนามนามใต้

4 วัน 3 คืน โดยเครื่อง สายการบิน แอร์เอเชีย
ราคา 13,700/ท่าน จำนวน 30 ท่าน
ราคา 14,500/ท่าน จำนวน 20 ท่าน
(หมายเหตุราคานี้รวมตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ จากดาลัดมาไซง่อน)
ติดต่อ 062-6869890,065-3839795

 


วัน 1 :ดอนเมือง - สนามบินตันเซินยัด – มุยเน้ : อาหาร เที่ยง/ เย็น

05.30 น.: ต้อนรับคณะที่สนามบินดอนเมือง เพื่อรอเช็คอินขึ้นเครื่อง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD650ประตูทางออก 2
07.45 น. บินสู่นครโฮจิมินประเทศเวียดนาม
09.15 น. เดินทางถึงสนามบินTAN SON NHAT นำคณะเดินทางไปยังเมืองทะเลซายมุยเน้
เที่ยง: รับประทานอาหารเที่ยงที่พัตตาคาร HUNG PHAT REST

บ่าย: นำคณะไป เดินทางไปจังหวัดฟานเทียด (มุ้ยเน้)  หลังจากนั้นนำชม ซุยเตียนหรือ Fairy Stream ธารน้ำสวรรค์(นางฟ้า) เกิดจากการกัดเซาะของลมและน้ำจนทำให้หน้าผาหินและดินกลายเป็นรูปลักษณ์ต่าง ๆ

เย็น:รับประทานอาหารเย็นที่พัตตาคาร VIETHOME RESTเข้าพักที่โรงแรมตามอัธยาศัย

วันที่ 2 :มุยเน้ – ดาลัด :อาหาร เช้า/เที่ยง/เย็น

เช้า: รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม นำคณะเที่ยวชมทะเลทรายสีขาว - แดง หรือเรียกว่า white sand ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองมุยเน้ประมาณ 37 กม. เป็นเนินทรายที่มีพื้นที่กว้างใหญ่คล้ายกับทะเลทรายที่อยู่ใกล้กับชายทะเลเม็ดทรายละเอียดสีแดง และยังมีเนินที่สูงถึง 40เมตร  จากนั้นเดินทางไปยังเมืองดาลัด

เที่ยง:รับประทานอาหารเที่ยงที่พัตตาคาร PHO NUI REST

บ่าย: นำคณะนั่งกระเช้าไฟฟ้าเที่ยววัดTHIEN VIEN TRUC LAM ตั้งอยู่บริเวณขุดเขา จากนั้นนำทุกท่านไปเยี่ยมชม  พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ่าได๋   ซึงเป็นจักรพรรดิ์องค์สุดท้าย ของเวียดนามได้รับอิทธิพลการออกแบบจากฝรั่งเศส ปลูกสร้างอยู่ใต้ร่มเงาของทิวสนใหญ่ซึ่งพระราชวังแห่งนี้ก่อสร้างนานถึง 5ปี โดยเริ่มต้นก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2476ภายในตัวตึกมีห้องภาพของพระเจ้าเบ๋าได๋ พระมเหสี   พระโอรสพระธิดาและมีห้องสำหรับทรงงาน    หลังจากนั้นนำท่านสัมผัสความงดงามและกิจกรรมที่ สนุกสนานที่น้ำตกดาลานตา พร้อมนั่งรถรางลงสู่ตัวน้ำตก

เย็น:รับประทานอาหารเย็นที่พัตตาคาร DALAT HOUSE RESTเข้าพักที่โรงแรม SAMMY HOTEL พักผ่อนตามอัถยศัย

ที่ 3 :ดาลัด - ไซง่อน :อาหาร เช้า/เที่ยง/เย็น

วันเช้า: รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม นำคณะชม  สวนดอกไม้      ท่านสามารถ ถ่ายรูปกับดอกไม้  เมืองหนาวนานาชนิดท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มเย็น เดินทางไปยังเมืองไซง่อนโดยสายการบินในประเทศ สายการบิน Vietjet

เที่ยง:รับประทานอาหารเที่ยงที่พัตตาคาร TAM CHAU LOC AN REST

บ่าย: เดินทางถึงไซง่อน ช๊อปปิงตลาด BEN THANH

เย็น: รับประทานอาหารเย็นที่เรือ SAI GON BOATชมเมืองไซง่อนตอนกลางคืน เข้าพักที่โรงแรม HOANG PHU GIA HOTEL พักผ่อนตามอัถยศัย

วันที่ 4 :ไซง่อน - กรุงเทพๆ :อาหาร เช้า/เที่ยง/-

เช้า: ​รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำคณะชมอุโมงค์กุจี ขุดขึ้นเมือสมัยสงครามระหว่างกองทับเวียดนามกับกองทับอเมริกัน มีความยาวกว่า 270 กม.

เที่ยง: ​รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย:ชมโบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสุง สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส เพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซง่อน ชมที่ทำการไปรษณีย์ที่ใหญ่ และสวยที่สุดในเวียดนาม ได้สร้างในช่วงสมัยเดียวกันกับโบสถ์นอร์ทเทรอดาม ชมพิพิตภัณฑ์สงคราม เรื่องราวประวัติศาสตร์สงครามเวียดนาม อาวุธ และเครื่องบินรบฯลฯ หลังจากนั้นนำคณะเดินช้อปปิ้งที่ตลาดเบ๋นทัน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าของฝากของที่ระลึก และสินค้าพื้นเมือง

เย็น​: รับประทานอาหาร อาหารพื้นเมืองเฝอเวียดนามที่ภัตตาคารที่อร่อยที่สุดในเมืองไซง่อน สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเตียมตัวบินกลับประเทศไทย

21.35 น. เหิรฟ้าจากสนามบินตันเซินยัด โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD659
23.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวีสดิภาพ ส่งคณะโชคดีทุกท่าน

 


อัตรานี้รวม

*ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ไทย-เวียดนาม
*ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ดาลัด-โฮจิมิน
*อาหารตามที่ระบุ
*โรงแรม 3 คืน
*ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
*วงเงินประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
*ค่ารถราง
*ค่ารถบัสทำเที่ยวเวียดนาม
*ค่ากระเช้าไฟฟ้า

อันตรานี้ไม่รวม

*VAT
*ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
*ค่าใช่จ่ายส่วนตัว


 

นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
• โอนเงินผ่านธนาคาร   
รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
วินนิ่งทัวร์
66 หมู่ 2
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู้เว็บไซต์เที่ยวลาวทัวร์ดอทคอม ทางทีมงานเที่ยวลาวทัวร์ดอทคอม ขอนำทุกท่านเข้าสู่ ... อ่านทั้งหมด