เปิดเวบเมื่อ 11/08/2553
ปรับปรุงเวบเมื่อ 18/01/2563
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 32
ทัวร์ลาวใต้ กับวินนิ่งทัวร์ ชัวร์แน่นอน

รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> ทัวร์เวียดนาม >> ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ เริ่มจากนครพนม 7,900 บาท

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ เริ่มจากนครพนม 7,900 บาท - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่


ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ เริ่มจากนครพนม 7,900 บาท
  Tell a Friend

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ เริ่มจากนครพนม 7,900 บาท

รหัสสินค้า: 000020
ราคา: 7,900.00 บาท
รายละเอียด:

โปรแกรมเที่ยวเวียดนามเหนือ เริ่มจาก นครพนม
ฮานอย – ฮาลองเบ – วินห์ 5วัน 4คืน
ติดต่อ 062-6869890,065-3839795

 


วันที่ 1 : นครพนม-ท่าแขก-ด่านน้ำพาว-ด่านเกาแจว-เมืองวินห์
06.00 น. ทีมงานต้อนรับคณะที่นครพนม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (1)
08.00 น. ออกเดินทางสู่ด่านตรวจเข้าเมือง นครพนม ผ่านพิธีการตรวจคนออกเมืองนำท่านข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 ข้ามแม่น้ำโขงสู่แขวง ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ด่านท่าแขก จากนั้นนำท่านขึ้นรถปรับอากาศ ออกเดินทางหมายเลข 13 ทางแยกเข้าถนนหมายเลข 8 เส้นทางผ่านป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์และมีความสวยงามของธรรมชาติ แวะ ชมทิวทัศน์ ภูผาม่าน ที่เป็นทะเลภูเขา รูปทรงแปลกตาและได้ชื่อว่าเป็น กุ้ยหลิน ของประเทศลาว จากนั้นเดินทางผ่าน เขื่อนพลังไฟฟ้า น้ำเทิน ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำจากแม่น้ำเทินที่อยู่บนยอดเขาไหลลงสู่ แม่น้ำหินปูนที่อยู่เบื้องล่างด้วยการเจาะอุโมงค์ทะลุใต้ภูเขา 2 ลูก ยาวกว่า14 กิโลเมตร
คณะเดินทางถึงเมืองหลักซาว ประเทศ สปป.ลาว เมืองหลักซาวตั้งอยู่บนที่ราบสูง มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เป็นเมืองที่เกิดขึ้นใหม่ ขึ้นอยู่กับ แขวงบริคำไซ แต่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น ตลาดใหญ่ โรงพยาบาลทันสมัย โรงแรม รีสอร์ท สถานบันเทิง สนามบิน และยังมีสถานอาบน้ำแร่จากน้ำพุร้อนธรรมชาติ อีกด้วย

กลางวัน บริการอาหารกลางวันที่(2)จากนั้นเดินทางสู่ ด่านน้ำพาว ของ สปป.ลาว และ ด่านเกาแจว ของเวียดนาม เพื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเป็นที่น่าสังเกตว่า ที่ด่านเกาแจวของเวียดนามท่านจะได้สัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี จากนั้นเป็น มุ่งสู่เมืองวินห์ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศและเป็นบ้านเกิด โฮจิมินห์ อดีตผู้นำประเทศเวียดนามที่ประชาชนทั้งประเทศนับถือ ถึง เมืองวินห์ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักที่โรงแรม MUONGTHANHVINH HOTEL หรือเทียบเท่า อยู่ในตัวเมือง

เย็น รับประทานอาหารเย็น(3)…….พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 : วิน-ฮานอย-พิงห์มินห์
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม(4) ออกเดินทางเดินทางสู่ ตำบลกิมเลี่ยน นำท่านชม บ้านเกิดอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จากนั้นเดินทางสู่ ฮาลองเบย์ เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 1 ระหว่างทางท่านสามารถชมโบสถ์ วิหารเก่า ชีวิตยามเช้า ๆ ของชาวเวียดนาม แวะพักที่ บิกต่ง ซึ่งได้รับฉายาว่า ฮาลองบก

 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(5)บริเวณท่าเรือบิกด่ง เสร็จแล้วออกเดินทางสู่เมืองฮาลองเบย์
เย็นถึง เมืองฮาลองเบย์ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักที่ GRANDHALONG HOTEL หรือ เทียบเท่า

ค่ำ รับประทานรอาหารค่ำที่ร้านอาหาร(6)….หลังอาหารช๊อปปิ้งตลาดกลางคืน อาทิเช่น มุกราคาถูก เป็นต้น

วันที่ 3: ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ถ้ำสวรรค์-กรุงฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดเนินหยก-การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (7)
หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวฮาลอง นำท่าน ล่องเรือ (เรือเหมาเฉพาะกรุ๊ปของเรา) ชมความงดงามและบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติคของ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ สัมผัสเกาะที่มีหินน้อยใหญ่ตั้งดิ่งชันเรียงรายกว่า 3,000 เกาะ และแวะชมความงามของถ้ำด่งเทียนกุง หรือถ้ำสวรรค์ ซึ่งมีหินงอกหินย้อยสวยงามตระการตา และชม เกาะไก่ชน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง

เที่ยง บริการอาหารกลางวันบนเรือแบบซีฟู๊ด (8) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ (ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม) ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ชม วัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน) วัดที่สร้างอุทิศให้เต่า อยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบคืนดาบ ช้อปปิ้งที่ถนน36 สายเลือกซื้อสินค้าภายในบริเวณตลาดเมืองฮานอยตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(9)นำท่านชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ที่มีแห่งเดียวในโลกซึ่งได้มีการอนุรักษ์ไว้ซึ่งแสดงถึง เรื่องราววิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามและคติคำสอนที่แฝงอยู่ในการแสดงซึ่งเป็นเอกลักษณ์และหาชมได้ที่นี่ที่เดียว โดยมีเนื้อเรื่องและการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจประกอบกับเสียงดนตรีประจำชาติ เข้าที่พักที่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย SUNNY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 : ฮานอย - สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จัตุรัสบาดิ่งห์-บ้านพักโฮจิมินห์ เจดีย์เสาเดียว-วัดวันเหมียว-เมืองวินห์
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (10)
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิ่งห์ ชม สุสานโฮจิมินห์ วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม (สุสานโฮจิมินห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์และวันศุกร์ และช่วงในเดือนตุลาคม-ธันวาคม จะปิดบริการ) ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 ใช้สำหรับบรรจุศพอาบน้ำยาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งนอนอยู่บนแท่นในห้องเย็น นำท่านชมสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบฝรั่งเศส ของอดีตทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ชม บ้านพักโฮจิมินห์ ชม เจดีย์เสาเดียว เจดีย์ไม้ที่งดงามที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว นำท่านชม วัดวันเหมียว วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1090 ในสมัยพระเจ้าหลีไทโตง เพื่ออุทิศ ให้แก่ขงจื้อ ภายในบริเวณวัดเป็นที่ตั้งของ กว๊อก ดื่อ ยาม อันเป็นสถานศึกษาของเหล่าขุนนางและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม ในสมัยราชวงศ์ดรัน สถานศึกษานี้ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น กว็อก ฮ็อก เวียน หรือวิทยาลัยแห่งชาติ วันเหมียว เป็นที่รู้จักในชื่อของวิหารวรรณกรรม เหนือประตูทางเข้าใหญ่ มีข้อความที่ขอร้องให้ผู้มาเยือนลงจากหลังม้า ก่อนที่จะเข้าไปภายในบริเวณที่กว้างใหญ่ ท่านจะได้ชมสิ่งที่น่าสนใจมากมายรวมทั้งแผ่นศิลาจารึกถึง 62 แผ่นที่หลงเหลืออยู่จากเดิมที่มีอยู่แล้วถึง 117 แผ่น แผ่นศิลาเหล่านี้จะได้จารึกชื่อพร้อมทั้งผลงานของบุคคลที่สำเร็จ การศึกษาระดับจอหงวนแต่ละรุ่น

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(11) หลังอาหาร ออกเดินทางสู่ เมืองวินห์
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(12) นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MUONGTHANHDIENCHAU HOTELพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 5 : วินห์-ท่าแขก-นครพนม
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (13)
นำท่านออกเดินทางสู่ด่านเกาแจว และด่านน้ำพราว ของลาว ตามเส้นทางเดิม และท่านจะได้ชมวิถีชีวิตสองข้างทางใน ตอนเช้าท่ามกลางไอหมอกซึ่ง ประกอบไปด้วยตลาดเช้าผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของเวียดนาม และลาว นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองหลักซาว

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(14) ที่เมืองหลักซาวหรือนาหิน หลังอาหารเดินทางสู่ ด่านท่าแขก ถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง นครพนม ทำพิธีตรวจเอกสารเข้าเมือง ส่งคณะที่หน้าด่านโชคดีที่ท่าน
 


จำนวน 10-18 19-29 30-39 40-45
ราคา 9,800 9,300 8,300 7,900


หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของคณะทัวร์เป็นหลัก

อัตรานี้รวม
- รวมค่ารถตู้/รถบัสปรับอากาศ ทีวี
- รวมโรงแรมค่าที่พัก 4 คืน พักห้องล่ะ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น
- รวมอาหาร 14 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
- รวมค่า มัคคุเทศนำเที่ยว
- รวมค่าธรรมเนียมเข้าชม
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์

- ค่ารายการอาหารนอกเมนู เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ค่าทิปคนขับรถและไกด์

 

รายละเอียดการจองทัวร์
-โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือโอนชำระในวันเดินทาง

-ส่งรายละเอียดการโอนเงินใบสลิปมาที่ Email : [email protected]หรือแฟกซ์ 045-267049

-พร้อมทั้งแนบข้อมูลรายละเอียดการจองทัวร์ดังนี้

-ระบุโปรแกรมที่สนใจในการเดินทาง เที่ยวที่ไหน

-ระบุวันที่เดินทาง จำนวนผู้เดินทาง

-เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

-หน้าพาสปอร์ต แฟกซ์มาที่ 045-267049
 

คำแนะนำในการจองทัวร์
-ควรศึกษารายละเอียด เงื่อนไข อย่างละเอียดก่อนการจองทัวร์เพื่อประโยชน์ของท่านเอง

-ควรสำรองที่นั่งก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง

-โทรสอบถามรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ได้ที่เบอร์ 087-8729800 , 062-6869890Fax: 045-267049
 

เส้นทางการชำระเงิน – การโอนเงิน

  • ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี  นายพงษ์พิชาญ ชบาศรี ประเภทบัญชี สะสมทรัพย์ หมายเลขบัญชี
    612-0-08318-0 สาขาโลตัสอุบลราชธานี    
    ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายพงษ์พิชาญ ชบาศรี ประเภทบัญชี ออมทรัพย์  หมายเลขบัญชี
    953-0-04166-7 สาขา บิ๊กซีวารินชำราบ

คำแนะนำก่อนการเดินทาง
*ควรศึกษาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวก่อนการเดินทางอย่างละเอียด

*ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ท่านเอง
 

เตรียมตัวก่อนการเดินทาง
-ควรเตรียม แว่นตา หมวก ร่ม เสื้อกันฝน กล้องถ่ายรูป ไฟฉาย ยารักษาโรคประจำตัว ( ถ้ามี )   

-คู่มือการท่องเที่ยว รองเท้าสวมใส่สบาย ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น


เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
 *** บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิเช่น การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

 

หมายเหตุ       บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในกรณีที่ท่านใดถูกปฏิเสธการเข้า – ออกของประเทศนั้นๆ

 

นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
• โอนเงินผ่านธนาคาร   
รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
วินนิ่งทัวร์
66 หมู่ 2
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู้เว็บไซต์เที่ยวลาวทัวร์ดอทคอม ทางทีมงานเที่ยวลาวทัวร์ดอทคอม ขอนำทุกท่านเข้าสู่ ... อ่านทั้งหมด